{setLanguage('pl','')} {setCurrency('','','')} {setUseNet(false)}

Polityka prywatności oraz stosowania plików Cookies w serwisie internetowym ABRAMIS Sp. z o.o.

 


Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://www.mikado.pl/ (dalej: Serwis Abramis), której właścicielem jest Abramis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Łąkowa 52 a, 05-092 Łomianki, numer NIP 1180014612, w tym danych osobowych Użytkowników w  związku z korzystaniem ze sklepu Mikado pod adresem https://sklep.mikado.pl/

Abramis Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu Abramis. 

W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

1.    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);

2.    Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

3.    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.    Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu Abramis jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach Serwisu Abramis mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu Abramis w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram, YouTube w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu Abramis zintegrowanego z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies przez te serwisy. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 Słownik pojęć:

•    cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

•    log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

•    adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

•    protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

•    Administratorem Państwa danych osobowych jest Abramis Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Spółki (dalej: Administrator). 

•    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Dariusz Piesio.

•     W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, wysyłając informację listownie na – adres: Abramis Sp. z o.o. 

ul. Łąkowa 52 a, 05-092 Łomianki, poprzez formularz kontaktowy: https://www.mikado.pl/kontakt/ lub na adres Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

•    Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Abramis Sp. z o.o. dostępna jest także na stronie Serwisu Abramis w zakładce pliki do pobrania: https://www.mikado.pl/pliki-do-pobrania/

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu Abramis przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

•    publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

•    nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

•    nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

•    czasu nadejścia zapytania;

•    pierwszego wiersza żądania http;

•    kodu odpowiedzi http;

•    liczby wysłanych przez serwer danych;

•    adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

•    informacji o przeglądarce Użytkownika;

•    informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu Abramis.

Serwis Abramis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. 

Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

•    zarządzania Serwisem; 

•    personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

•    umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

•    stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

•    zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

•    komunikacji handlowej;

•    wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

•    wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

•    zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

•    weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu Abramis może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

•    imię i nazwisko;

•    adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

•    treść wiadomości kontaktowej.

III. Strony Internetowe osób trzecich

Nasz Serwis Abramis zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu Abramis dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika, dokonania rezerwacji usługi, przesyłania informacji handlowych lub wysyłki newsletter-a.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

V. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

•    informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

•    informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

•    informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

•    informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;

•    informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

•    informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

•    informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

•    informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;

•    informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

•    informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

•    wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

VI. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych jednak w zależności od okoliczności odmowa ich podania może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu,  kontakt z Użytkownikiem a także dokonanie zakupu w Sklepie.

 

VII. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane  osobowe zebrane w związku z korzystaniem z Serwisu w tym Sklepu lub przekazane za pośrednictwem Serwisu lub Sklepu, będą przetwarzane w następujących celach:

  • Świadczenia usługi prowadzenia internetowego konta Klienta – podstawą przetwarzania jest w tym przypadku Art. 6 ust 1 lit b) RODO, to jest  wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • Udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące Produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych  Klienta – podstawą przetwarzania jest w tym przypadku Art. 6 ust 1 lit b) RODO, to jest   podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  • Obsługi sprzedaży Produktów w tym zbierania Zamówień, dokonywania rezerwacji, dokonywania rozliczeń, dostarczania Produktów - podstawą przetwarzania jest w tym przypadku Art. 6 ust 1 lit b) RODO, to jest  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a także Art. 6 ust 1 lit f) RODO, to jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona mienia i dokumentowanie oraz analiza ewentualnych incydentów naruszenia prawa;
  • Wypełniania obowiązków podatkowych takich jak  dokumentacja sprzedaży (np. fakturowanie, wystawianie paragonów) – podstawą przetwarzania jest w tym przypadku Art. 6 ust 1 lit c) RODO, to jest  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • Rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest w tym przypadku jest Art. 6 ust 1 lit c) RODO, to jest  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • Windykacji roszczeń i obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania jest w tym przypadku jest Art. 6 ust 1 lit f) RODO, to jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych umów i celowa obrona przed bezzasadnymi roszczeniami,
  • Działań marketingowych oferowanych  produktów lub usług  bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest  prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest promocja oferowanych towarów i usług,
  • Działań marketingowych własnych produktów lub usług  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,  podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) –prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest jakim jest promocja oferowanych towarów i usług, przy czym ze względu na przepisy odrębne działania prowadzone są wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód.

VIII. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.

Dane przetwarzane w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu, w celach analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Serwisu, będą przechowywane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane przetwarzane w celu prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych produktów lub usług  Administratora przechowywane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, a gdy dane takie przetwarzane są na innej podstawie niż zgoda do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków, takich jak obowiązki podatkowe, rachunkowe lub statystyczne przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów nakładających na Administratora te obowiązki.

 

Dane przetwarzane w celu rozpatrywanie reklamacji, obrony przed roszczeniami oraz ustalania i dochodzenia roszczeń przechowywane będą do czasu upływu przedawnienia lub zakończenia dochodzenia roszczeń.

 

IX. Prawa Użytkownika

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o takiej  osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o  źródle danych; informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu; informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, związanych z przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. (art. 15 ust. 1 i 2  RODO);

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

Osoba, której dane dotyczą ma prawo  żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

Osoba, której dane dotyczą ma prawo  żądania usunięcia jej danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 ust 1 RODO, a w szczególności  jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora (art. 18 RODO), gdy: kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; lub administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. W takim przypadku  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. (art. 21 ust 1  RODO);

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. (art. 21 ust. 2 i 3 RODO)

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, może być ona cofnięta w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

X. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

 

Administrator nie będzie przetwarzał danych  w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w taki sposób aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na sytuację osoby, której dane dotyczą. 

W trakcie korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu, które są wykorzystywane, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu i w celach statystycznych.

XI. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim 

Nie będziemy bez wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu Abramis przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Administrator może jednak  korzystać z usług związanych z korzystaniem z narzędzi analitycznych, usług poczty elektronicznej,  narzędzi informatycznych, dostawców rozwiązań informatycznych w tym usług hostingowych podmiotów z państw trzecich (np. Google, Microsoft, Facebook, Twitter itp.).  O ile takie korzystanie wiązałoby się z przekazywaniem danych do państw trzecich możliwe to będzie  wyłącznie gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione są za pomocą  standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust 2 lit c RODO.  Ponadto Administrator stosuje dodatkowe zabezpieczenia techniczne takie jak szyfrowanie danych zarówno podczas transferu jak i w tzw. stanie spoczynku.

XII. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

•    w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

•    w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

•    w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

•    w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności i świadczenia usług, w tym w szczególności  podmiotom świadczącym na rzecz Administratora   usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, techniczne, IT itp. 

 

XIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

•    Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

•    Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

•    Wszystkie przekazywane informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej są chronione technologią szyfrowania. 

•    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet pomimo jej zabezpieczenia technologią szyfrowania, może być potencjalnie niebezpieczna.

XIV. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis Abramis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

•    ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu Abramis podczas jego przeglądania;

•    późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu Abramis z urządzeniem, na którym zostały zapisane;

•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Abramis korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

•    dostosowania zawartości Serwisu Abramis do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu Abramis wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

•    „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

•    „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

•    „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Abramis;

•    „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Abramis;

•    „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

•    „własne” - zamieszczane przez Serwisu Abramis;

•    „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwisu Abramis :

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu Abramis i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

XV. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

•    w przeglądarce Internet Explorer

•    w przeglądarce Microsoft Edge

•    w przeglądarce Mozilla Firefox

•    w przeglądarce Chrome

•    w przeglądarce Opera

•    w przeglądarce Safari

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Abramis mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu Abramis.

XVI. Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę Serwisu Abramis, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.